Návrh webových stránek

Návrh webových stránek lze rozdělit na tři oblasti: návrh obsahu stránek, způsob prezentace obsahu stránek a technické zabezpečení stránek

Návrh obsahu stránek

Obsah vašich webových stránek je jedna z jejich nejdůležitějších součástí. Internetové prohlížeče indexují stránky podle textového obsahu a grafika má podpůrnou doplňkovou funkci. Tvorbu obsahu můžete svěřit dodavateli nebo se na něm aktivně podílet. Zamyslete se nad svým oborem činnosti a co vše byste o něm a o sobě chtěli zveřejnit. Popište vše, co můžete udělat pro svého zákazníka, co mu můžete dodat. Publikovány text je vhodné i vícekrát kontrolovat po gramatické i stylistické stránce, aby neunikl překlep.

Způsob prezentace obsahu stránek

Návrh rozvržení strany

Webovou stranu můžete mít rozdělenu podle svých požadavků na jeden, dva nebo tři sloupce, s hlavičkou, patičkou.

Hlavička strany
Menu
Obsah strany
Patička

Navigace a menu

Navigaci můžete mít vodorovnou, svislou, vlevo nebo vpravo, v každém případě by však měla být navržena tak, aby návštěvník stránek na nich nebloudil a informaci, kterou o vás potřebuje, na vašich stránkách co nejrychleji našel.

  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu

Typy písma

U výběru písma - fontů je vhodné mít střízlivý přístup a zvolit jeden typ písma na hlavičku - písmo s patkami a druhý typ písma bez patek pro ostatní text webové strany.

Písmo, které vidíte vy na svém počítači, nemusí mít nainstalované návštěvník vašich stránek. Proto je vhodné používat fonty, které jsou všeobecně rozšířené. Na svém webovém serveru můžete nainstalovat i jiné fonty, k ale těm musíte mít autorská práva a prodlužuje se tím doba načítání stránky. Lze použít i volně dostupných fontů, ale i jejich použití prodlužuje dobu načítání stránky

U stanovení velikosti písma je vhodnější zvolit středně velké písmo. Každý, kdo si bude číst vaše webove stránky nemusí mít zrak jak ostříž a nejdůležitější na webové straně je hned po relevantním obsahu její čitelnost.

Písmo s patkami. Georgia.

Písmo s patkami. Palatino.

Písmo s patkami. Times New Roman.

Písmo bez patek. Verdana.

Písmo bez patek. Trebuchet MS.

Písmo bez patek. Lucida Sans Unicode.

Písmo bez patek. Arial.

Zarovnání textu

Text webové stránky můžete mít zarovnán nalevo, napravo, nalevo i napravo nebo vystředěn.

První odstavec. Odstavec
je zarovnán vlevo.

Druhý odstavec. Odstavec
je zarovnán vpravo.

Třetí odstavec. Odstavec je zarovnán vlevo i vpravo.

Čtvrtý odstavec. Odstavec
je vystředěn.

Odstavce a odsazení odstavců

Odstavce můžete mít na stránce odsazeny nalevo, napravo nebo je neodsazovat vůbec.

První odstavec. Začátek odstavce
není odsazen.

Druhý odstavec. Začátek odstavce
je odsazen doprava.

Třetí odstavec. Začátek odstavce
je odsazen doleva.

Grafika - obrázky, videa a animace

Obrázek má cenu tisíce slov, a webové strany s obrazovým doprovodem vypadají dobře. Grafika má ale mít svůj význam a podporovat text, ne sloužit pouze k dekoraci. Pro dekoraci je vhodné logo. Podle obrázků internetové vyhledávače neprohledávají a pro potenciálního návštěvníka vašich webových stránek a internetový vyhledávač je podstatný text, který poskytnete.

Technické zabezpečení webových stránek

Návrh jména domény

Jméno domény - webové adresy vašich webových stránek může podstatně ovlivnit budoucí efektivnost vašich webových stránek. Je vhodné volbu jména domény prodiskutovat s návrhářem stránek a zajistit si dostupnou doménu. Doménu, pokud je dostupná, lze zakoupit na rok či více dopředu.

Návrh hostitele webových stránek

Podle vašich požadavků na diskový prostor a podpůrné aplikace lze zvolit webhosting. Možnosti máte mnoho od neplacených až po placené samostatné virtuální servery. Své webové stránky můžete mít umístěny geograficky kdekoliv, je vhodné, aby webhosting podporoval ftp (File Transfer Protocol) pro přenos souborů mezi webovým serverem a vzdáleným počítačem, php či další skriptovací jazyk a databázi, napr. mySQL, mariaDB. Pokud máte možnost volby operačního systému a webového serveru, je nejvhodnější Linux a Apache Web server.