Tvorba webových stránek

Na rozdíl od návrhu, na vlastní tvorbě webových stránek se již aktivně nepodílíte. Poté, co odsouhlasíte finální návrh, vlastní tvorbu webových stránek provádí váš dodavatel v jazyce HTML, PHP, popřípadě javascript.

Stránky jsou psány tak, aby zdrojový kód byl co nejvíce přehledný, odpovídal webovým standardům W3C (World Wide Web Consortium), současně, aby zdrojový kód byl co nejmenší (čím menší strana, tím rychlejší odezva pro návštěvníka) a byl validní dle dané specifikace.

Po dokončení vývoje kódu jsou webové strany ověřeny podle specifikace W3C, kontrolovány validátorem W3C a testovány na webovém serveru. Probíhá také prvotní optimalizace webových stránek a její kontrola. Po ukončení testování a optimalizace jsou webové stránky předány zákazníkovi.

Jakmile se příprava webových stránek dostane do fáze tvorby, je vhodné se již vyhnout změnám návrhu. To prodlužuje dodání webových stránek a prodražuje se jejich tvorba.