Reference

Výuka houslí Praha

Webové stránky učitelky houslí používající při výuce Suzuki metodu - www.suzukimetoda.cz

Galerie videí mladé houslistky

Záznamy z vystoupení, úspěšných i méně úspěšných, mladé houslistky.